FlowFact CRM Asia
en
th

Universal CRM

FlowFact Universal CRM

FlowFact Enterprise เป็นทางออกของ CRM ที่ทรงพลังและสามารถทำเฉพาะเจาะจงได้อย่างง่ายดาย ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

ทางออกของ FlowFact Enterprise สามารถทำงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง FlowFact สามารถเปิดกว้างและปรับขนาดที่เหมาะสมสำหรับความต้องการที่ซับซ้อน และยังทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดาย

FlowFact มีการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ มันอาจมีการปรับให้ตรงกับความต้องการของบริษัทคุณได้อย่างยืดหยุ่น โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมอย่างเฉพาะเจาะจง