FlowFact CRM Asia
en
th

เครื่องมือและอินเตอร์เฟส

ระหว่างปีที่ผ่านมา มีหลายแนวความคิดที่ค้นพบทางของมันไปสู่ทางออกของ CRM ของ FlowFact แนวความคิดเหล่านี้ได้รับแรงจูงใจโดยการเปลี่ยนความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า ในการให้บริการที่ดีกว่าสู่ความสำเร็จที่มีมากยิ่งขึ้น

ดูตัวอย่างต่างๆของเรา และรับแนวคิดว่าเครื่องมือใดที่สามารถช่วยคุณ และตัวประสานใดที่เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มีอยู่ของคุณ

 

 

 

 

 

 

สนามการจัดการ

Management Cockpit

การประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ การขาย และการวางแผนของคุณ

สนามการจัดการทำให้คุณกำกับดูแลผลงานของทีมงานคุณได้ การประมาณการ การจัดการด้านการขาย การวิเคราะห์และรายงานต่าง ๆ ช่วยทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ระบุโอกาสต่าง ๆ ออกมา และดำเนินกิจกรรมด้านการขายต่าง ๆ พร้อมประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด

รายงานการวิเคราะห์แสดงให้คุณเห็นโดยทันทีว่าใครขายทรัพย์สินอะไร ณ เวลาใด ในลักษณะนี้ คุณสามารถหาได้ว่าสมาชิกในทีมคนใดที่ปิดสัญญาได้มากที่สุด และพวกเขาใช้เวลานานเท่าใด

Lotus Notes Connector

Lotus Notes Connector

บริษัทคุณกำลังใช้ Lotus Notes อยู่หรือไม่?

Lotus Notes-connector ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง FlowFact และ Lotus Notes เป็นไปได้ มันเป็นตัวประสานที่สามารถทำขึ้นเฉพาะเจาะจงได้ เพื่อให้คุณตัดสินใจว่าจะทำการโอนข้อมูลใด กรุณาติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 

Microsoft Exchange Interface

Microsoft Exchange Interface

บริษัทของคุณกำลังใช้ Microsoft Exchange อยู่หรือไม่?

เรามีตัวประสานที่ทำให้การสื่อสารระหว่าง Microsoft Exchange และ FlowFact เป็นไปได้ อีกทั้งยังจัดหาการไหลของข้อมูลที่ดีที่สุดในบริษัทของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 

Friendlisting

คุณช่วยหุ้นส่วนของคุณ และกำลังมองหาวิธีที่ง่ายกว่าในการทำงานนั้นหรือไม่? รวมหุ้นส่วนของคุณเข้าไปในระบบ FlowFact ของคุณ ด้วยคุณสมบัติของ FlowFact Friendlisting คุณสามารถส่งรายละเอียดต่าง ๆ ผ่านอีเมล์ นำมันเข้าไปอยู่ใน FlowFact โดยอัตโนมัติ และลงทะเบียนไว้ในรายงานกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ

ธุรกิจร่วมกับ FlowFact เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มีการดำเนินธุรกิจโดยตรงระหว่างหุ้นส่วนสองคน (ไม่มีการปิดบังชื่อ) คุณประหยัดเวลาได้ เนื่องจากมีการส่งโบรชัวร์โดยใช้อีเมล์ และมีการเก็บบันทึกไว้ในระบบหุ้นส่วนของคุณโดยอัตโนมัติ

หุ้นส่วนทั้งสองได้รับแจ้งถึงกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมด ณ เวลาที่เกิดขึ้น การรายงานกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ นั้นก็เป็นแบบอัตโนมัติด้วย แล้วยังประหยัดเวลา ผู้ริเริ่มธุรกิจร่วมนั้นสามารถมองดูสถานะของทรัพย์สินได้ตลอดเวลา

หุ้นส่วนต่าง ๆ สามารถเสนอทรัพย์สินในแนวกว้างมากขึ้นหากพวกเขาวางตลาดด้วยกัน ลูกค้าสามารถเข้าถึงตลาดที่ใหญ่มากขึ้น หุ้นส่วนสามารถแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันให้กับลูกค้าของเขาได้ตลอดเวลา

และนี่คือวิธีการทำงานของธุรกิจร่วมที่ใช้ FlowFact Friendlisting:

นายหน้าขายทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้ริเริ่มมักจะส่งทรัพย์สินไปยังหุ้นส่วนธุรกิจโดยใช้อีเมล์ หุ้นส่วนเก็บข้อมูลทรัพย์สินซึ่งรวมถึงรูปภาพต่าง ๆ ลงในระบบ FlowFact ของเขา และสามารถเริ่มทำการตลาดได้ อย่างไรก็ตาม กุญแจสู่ความสำเร็จโดยใช้ Friendlisting นั้น ขึ้นอยู่กับการรายงานกิจกรรมต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ (ทรัพย์สินรอการขาย การนัดหมาย ฯลฯ) นายหน้าขายทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้ริเริ่มได้รับแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหุ้นส่วนโดยอัตโนมัติ และสามารถรายงานต่อลูกค้าได้โดยตรง การแก้ไขราคาทรัพย์สินนั้นอาจพิจารณาว่าเหมาะสมกับลูกค้ามากกว่า เมื่อพวกเขามีได้รับการสนับสนุนจากประสบการณ์ด้านการตลาดของผู้ร่วมทั้งหมด มากกว่าที่จะได้รับการสนับสนุนจากการติดต่อของลูกค้าเป้าหมายเพียงไม่กี่ราย จากแฟ้มข้อมูลของคุณเอง หรือจากฐานข้อมูลทางการตลาด นายหน้าขายทรัพย์สินมักจะมีอำนาจส่วนบุคคลที่จะสิ้นสุดความช่วยเหลือ หรือส่งข้อเสนอทรัพย์สินในอนาคตไปยังหุ้นส่วนที่ให้ความช่วยเหลือรายอื่น การเปิดเผยนั้นมีข้อจำกัด ดังนั้น รายละเอียดส่วนตัวต่าง ๆ ของลูกค้าและเป้าหมายนั้นจะไม่มีการเปิดเผย และข้อมูลนี้จะไม่มีการแบ่งปันกัน

การตรวจหาร่องรอยทรัพย์สิน

Property Tracking

การตรวจหาร่องรอยทรัพย์สินส่งเสริมให้ลูกค้าของคุณตรวจหาร่องรอยสถานะการขายทรัพย์สินต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต พวกเขาสามารถตรวจดูว่าได้มีการจองการนัดหมายเพื่อเข้าชมหรือไม่ มีการส่งโปรชัวร์ หรือมีการโทรศัพท์ไปยังลูกค้าเป้าหมายหลากหลายรายหรือไม่ ข้อมูลนี้ถูกอัพโหลดอัตโนมัติไปยังอินเตอร์เน็ตโดยใช้ซอฟต์แวร์ FlowFact

ลูกค้าที่มีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจหาร่องรอยนี้ได้รับชื่อและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าสู่โฮมเพจนั้น ทำให้เขาสามารถเข้าถึงบริเวณออนไลน์ที่มีการปกป้อง ซึ่งเขาสามารถเรียกดูกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเขาได้

คุณลักษณะการตรวจหาร่องรอยทรัพย์สินเป็นการข้อพิสูจน์ที่ดีเยี่ยมต่อสิทธิทางการตลาดเพียงผู้เดียว และการพิสูจน์ความถูกต้องของค่านายหน้า ด้วยการตรวจหาร่องรอยทรัพย์สินนั้น เวลาที่ใช้ไปได้ถูกเก็บหลักฐานไว้อย่างโปร่งใส และยอมให้ลูกค้าทราบข้อมูลปัจจุบันได้โดยการเข้ามาตรวจสอบอยู่เป็นประจำ

งบประมาณด้านการตลาดและรายงานต่างๆ

Marketing budgets and reports

แผนงบประมาณด้านการตลาดที่รวมกันนั้นทำให้งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรณรงค์ด้านการตลาดง่ายขึ้น มันแสดงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เมื่อเกิดขึ้นให้กับคุณ และจำนวนเงินงบประมาณที่มีการนำไปใช้แล้ว คุณได้ภาพรวมถาวรเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และมักจะสามารถให้รายงานที่เป็นปัจจุบันกับลูกค้าของคุณ

Marketing budgets and reports

FlowFact จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งยอมให้ผู้ใช้แสดงข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ รายงานต่าง ๆ ทำให้คุณสามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งโดยทันทีเกี่ยวกับกิจกรรมด้านธุรกิจต่าง ๆ ของฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริการของคุณ