FlowFact CRM Asia
en
th

การจัดการด้านทรัพย์สิน

ทำไมผู้จัดการทรัพย์สินมืออาชีพจึงตัดสินใจใช้ FlowFact

ซอต์แวร์ FlowFact CRM Property Management เสนอความเป็นไปได้อย่างกว้างในการจัดการกระบวนการต่าง ๆ ของคุณได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นการลดค่าใช้จ่าย ขั้นตอนที่ยุ่งยากในการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้เช่าที่มีความสุข และเจ้าของที่กระตือรือร้น ด้วยโปรแกรม FlowFact คุณสามารถจัดทำสิ่งนี้ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย พนักงานของคุณจะรักการทำงานด้วย FlowFact

ข้อมูลโดยละเอียด

ซอฟต์แวร์การจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้นำตลาดของเยอรมนีนั้น เป็นทางออกที่ทรงพลังและสามารถทำเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจ SME ได้ กิจกรรมทั้งหมดที่มีกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ผู้เช่า ลูกค้า และผู้จัดหาสินค้านั้น จะถูกจัดเก็บไว้ในประวัติกิจกรรม ซึ่งทำให้ง่ายในการเก็บบันทึกการโทรศัพท์ อีเมล์ การนัดหมาย และเอกสารต่าง ๆ

บริการที่ดีกว่าด้วยฐานข้อมูลส่วนกลาง

ในฐานะของผู้จัดการทรัพย์สิน คุณจะสามารถเก็บภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดได้เพียงแค่มองผ่าน คุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับกระบวนสำคัญทั้งหมดในบริษัทของคุณ พนักงานทั้งหมดของคุณจะสามารถให้บริการคุณภาพสูงและเข้าถึงเอกสารทั้งหมดพร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของ ผู้เช่า และผู้จัดหาต่าง ๆ ทุกคนในบริษัทของคุณจะสามารถตรวจหาร่องรอยสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเกี่ยวกับโทรศัพท์ อีเมล์ จดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ โทรสาร และการนัดหมายของผู้มีส่วนร่วมและทรัพย์สินต่าง ๆ แม้จะเป็นเวลาหลายปีให้หลัง

คุณลักษณะที่มากขึ้นเมื่อมองผ่าน

  • การจัดการด้านที่อยู่ สำหรับผู้เช่า เจ้าของ ผู้จัดหา
  • กรอกประวัติของกิจกรรมทั้งหมดอย่างสมบูรณ์
  • การจัดการกระบวนการอย่างทรงพลัง
  • การจัดการการปฏิบัติงานที่บกพร่อง การจัดการด้านข้อร้องเรียน
  • การจัดการที่สำคัญ
  • การจัดองค์ประกอบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงรูปภาพ คำอธิบาย และมิเตอร์วัดการไหลของน้ำ
  • การควบคุมคุณภาพสำหรับผู้จัดหา
  • การจัดการชุดของจดหมายต่าง ๆ