FlowFact CRM Asia
en
th

โปรแกรม Real estate

โปรแกรม Real Estate CRM จัดทำขึ้นตามความต้องการของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ อย่างเช่น บริษัทตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการด้านทรัพย์สิน และบริษัทพัฒนาโครงการ กรุณาเลือกประเภทกิจกรรมของธุรกิจคุณ

 

 

 

 

  FlowFact Performer Real Estate CRM การเข้าใจเข้าถึงความต้องการของลูกค้า เป็นเครื่องมือควบคุมข้อมูลมีประโยชน์มากสำหรับผู้บริหาร การวิเคราะห์แบบมืออาชีพ แสดงหน้าที่การขายและเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้องค์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นผลกำไรในระยะยาว

  FlowFact ระบบการจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าและอสังหารมิทรัพย์เพื่อช่วยให้งานสะดวกในการค้นหารวมถึงการวางแผนงานการวิเคราะห์รายงาน เพื่อประเมินสถานะการณ์การตลาดรวมถึงยอดขายในปัจจุบนและอนาคต

  FlowFact Software: Integrated เป็นเครื่องมือรวบรวมของการทำงานที่จำเป็นทั้งหมดในหลายๆแผนกไว้ด้วยกัน มีฟังก์ชั่นมากมายให้ง่ายต่อการใช้งาน เช่น การขาย, การจัดการ, การตลาด, ประวัติลูกค้า, การสร้างค่านายหน้าแม่แบบอัตโนมัติ, การรับส่งอีเมล์ การพัฒนาความคืบหน้าของงานและการขายรวมไปถึงการแชร์ข้อมูลและปฏิทินการนัดหมายและงานอื่น ๆ

  FlowFact มีฟังก์ชั่นช่วยการจัดการอสังหริมทรัพย์จำนวนมากและการจัดหมวดหมู่ข้อความที่มีรายละเอียดที่อยู่และราคา อสังหาริมทัพย์ยังสามารถทำโบรชัวร์ / เอกสารการบันทึกและสร้างประวัติข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ รวมถึงกิจกรรมการขาย / การตลาดรายงาน

  FlowFact สามารถเชื่อมต่อ API (อินเตอร์เฟซโปรแกรม) ซอฟต์แวร์อื่น ๆ SMS และฟังก์ชั่นการโทร, AddIn ไอคอนบนไมโครซอฟท์, มี MS, Multilanguage หลายภาษา / ใช้งานง่ายต่อการปรับแต่ง, มีแอพลิเคชั่นเชื่อมต่อบน iPhone และ แอพลิเคชั่นบน iPad ทำให้สะดวกในการทำงานนอกสถานที่

  FlowFact เป็นระบบ CRM ของต่างชาติที่ง่ายต่อการใช้งานของคนไทย